Welkom op de website van LR DigiPhoto

Home. Materiaal. Pictures. Links.

© LR DigiPhoto 2018

Water- en moerasvogels

Klik op de foto om naar de desbetreffende pagina te gaan.


Vogels om het huis en in het veld. Roofvogels. Kleine zwaan

Kleine zwaan

Blauwe reiger

Blauwe reiger

Grote Canadese gans

Grote zilverreiger

Grote zilverreiger

Knobbelzwaan

Knobbelzwaan

Aalscholver

Aalscholver

Wilde eend

Purperreiger

Purperreiger

Nijlgans

Nijlgans

Kokmeeuw

Lepelaar

Kleine zilverreiger

Kleine zilverreiger

Fuut

Roerdomp

Roerdomp Fuut Wulp

Wulp

Grote Canadese gans Lepelaar Wilde eend Grutto Ooievaar

Grutto

Indische gans

Ooievaar

Zwarte zwaan

Zwarte zwaan

Kraanvogel

Kraanvogel

Roodhalsgans

Roodhalsgans

Paarse strandloper

Paarse strandloper

Middelste zaagbek

Middelste zaagbek

Tureluur

Tureluur

Kanoet

Kanoet

Kemphaan

Kemphaan

Waterhoen

Waterhoen

Watersnip

Watersnip

Kokmeeuw Geoorde fuut

Geoorde fuut

Brandgans

Brandgans

Pijlstaart

Pijlstaart

Kleinst waterhoen

Kleinst waterhoen

Grote zaagbek

Grote zaagbek

Bahamapijlstaart

Bahamapijlstaart

Krooneend

Krooneend

Eider

Zwarte ooievaar

Zwarte ooievaar Jufferkraanvogel

Jufferkraanvogel

Bokje

Bokje

Bonte strandloper

Bonte strandloper

Casarca

Drieteenstrandloper

Goudplevier

Zilverplevier

Casarca Drieteenstrandloper Goudplevier Zilverplevier

Grauwe gans

Grote geelpootruiter

Grote karekiet

Grote mantelmeeuw

Grauwe gans Grote geelpootruiter Grote karekiet Grote mantelmeeuw

IJsvogel

Kleine mantelmeeuw

Kleine plevier

Kluut

IJsvogel Kleine mantelmeeuw Kleine plevier Kluut

Koereiger

Kuifeend

Kwak

Mandarijneend

Koereiger Kuifeend Kwak Manderijneend Indische gans Eider

Australische hoendergans

Bergeend

Bontbekplevier

Strandplevier

Australische hoendergans Bergeend Bontbekplevier Strandplevier

Marmereend

OeverloperMarmereend Oeverloper