© LR DigiPhoto 2015

Watersnip, Gallinago gallinago                                                    

Uitkerkse polder (BelgiŽ), april 2008

De watersnip (Gallinago gallinago) is een vogel uit de familie van snipachtigen (Scolopacidae).

In Nederland en BelgiŽ zijn watersnippen het gehele jaar aan te treffen, net als in de rest van Noordwest-Europa.

Toch zijn ze als broedvogel sterk achteruitgegaan door toenemende drooglegging van hun habitat.

In de rest van Europa komen de dieren alleen in bepaalde seizoenen voor.

Index. Index.