© LR DigiPhoto 2015

Tureluur, Tringa totanus                                                                                           

Zeeland, januari 2009

De tureluur (Tringa totanus) is een vogel uit de familie van snipachtigen (Scolopacidae).

Ze kunnen 25 tot 30 centimeter groot worden. Belangrijk kenmerk zijn de felrode poten.

In Nederland komen tureluurs alleen in het voorjaar en de zomer voor. In het Verenigd Koninkrijk en Portugal zijn de dieren het hele jaar aanwezig.

Sommige tureluurs broeden in Oost-Europa en trekken in de winter naar het zuiden.

De meeste tureluurs die in Nederland broeden, overwinteren in Zuidwest-Europa en Noord-Afrika.

Momenteel zijn er minder dan 25000 broedparen in Nederland, met een licht afnemende trend.

De tureluur staat op de Rode Lijst van bedreigde of kwetsbare soorten.

Index.

Zeeland, april 2008

Uitkerkse polder (BelgiŽ), april 2008

Index.