© LR DigiPhoto 2015

Roerdomp, Botaurus stellaris                                              

Brabantse Biesbosch december 2007

De roerdomp (Botaurus stellaris) is een reigerachtige die door zijn perfecte schutkleur in het rietland niet opvalt.

Deze vogel is zeldzaam in Nederland, maar dankzij de ontwikkeling van nieuwe moerassen is er sprake van enig herstel.

De roerdomp is afhankelijk van overjarig riet. Een vliegende roerdomp trekt zijn nek in naar zijn romp, net zo als de blauwe reiger dat doet.

Op de grond houdt de roerdomp zich meestal op in het riet waar hij zoekt naar amfibieŽn en vissen. Als hij zich bespied waant, blijft hij roerloos staan met de snavel recht naar boven wijzend. Op deze manier is hij nagenoeg onzichtbaar tussen het riet.

Het dier vertoont de meeste activiteit rond zonsopkomst en -ondergang.

Het geluid dat de roerdomp maakt kan nog het best worden vergeleken met het slaan op een holle boomstam. Het is een laag dreunend geluid. Hij maakt echter weer een ander geluid om vrouwtjes te lokken, zijn geluid is dan juist hoog en scherp. Vroeger dacht men soms dat de roep van de vogel het geluid van de duivel was.

Index. Index.

Lauwersmeer (Ezumakeeg), februari 2009