© LR DigiPhoto 2015

Rode wouw, Milvus milvus                                                                                 

Zeeland, 2008

De rode wouw (Milvus milvus) is een vogel uit de familie van arendachtigen (Accipitridae).

Een volwassen exemplaar is circa 65 centimeter groot. Het uiterlijk lijkt op dat van de buizerd, maar de vogel is meer roodachtig en heeft een diep gevorkte staart.

De roofvogel jaagt op kleine en middelgrote zoogdieren en vogels, maar kan ook prooien van andere roofvogels afpakken. Daarnaast is de rode wouw een aaseter. De rode wouw heeft een voorkeur voor halfopen landschappen, waar in landbouwgebieden kan worden gejaagd, en in kleine bossen kan worden gebroed.

In Nederland is de rode wouw vooral een regelmatige doortrekker in klein aantal in voor- en najaar.

De soort is echter ook een onregelmatige broedvogel. Tussen 1973 en 1977 werden 2 zekere en 6 waarschijnlijke broedgevallen vastgesteld, tussen 1998 en 2000 slechts 1 zeker broedgeval.

Index. Index.