© LR DigiPhoto 2015

Ransuil, Asio otus                                                                                                                

Brabant, januari 2008

De ransuil (Asio otus) is een grote uil, die in heel Europa voorkomt, behalve op IJsland.

Lengte: 35-37 cm
Spanwijdte: 84-95 cm
Gewicht: 210-330 g
Levensduur: 10-15 jaar
Opvallend aan het uiterlijk van de ransuil zijn met name zijn oorpluimen, die overigens geen echte oren zijn.

Verwarring met de oehoe, die ook oorpluimen heeft, is mogelijk maar deze laatste is aanzienlijk groter dan de ransuil.

Net als de meeste uilen is ook de ransuil vooral actief als het donker is. Dit in tegenstelling tot de velduil, die ook wel overdag actief is. De ransuil jaagt op knaagdieren en rustende vogels. De ransuil komt voor in bosachtige gebieden met naaldbomen en open terreinen. In de winter verblijven ransuilen graag in elkaars gezelschap. In hun roestplaatsen (naaldbomen, struiken, wilde hagen) rusten ze soms in grote groepen tot wel 100 exemplaren.

Index. Index.

Brabant, november 2008

Brabant, november 2008