© LR DigiPhoto 2015

Purperreiger, Ardea purpurea                                                              

Zouweboezem, april 2007

De purperreiger (Ardea purpurea) is een trekvogel die in de Benelux voorkomt als broedvogel.

Hij heeft de status van een internationaal beschermde vogel.

Deze reiger broedt in kolonies in oud riet, in laag struweel en in moerasbos (elzen en wilgen). Hij vist in helder water vanuit begroeide oevers en laat zich makkelijk verstoren. In de winters trekt de purperreiger naar West-Afrika zuidelijk van de Sahara.

In oktober 2007 gaven Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Natuur en Milieu Overijssel aan te vrezen voor de instandhouding van de purperreiger in Overijssel als rond nationaal park Weerribben-Wieden windmolens worden geplaatst.

Index. Index.