© LR DigiPhoto 2015

Lepelaar, Platalea leucorodia                                               

Oostvaardersplassen, augustus 2006

De Lepelaar (Platalea leucorodia) is een witte vogel ongeveer ter grootte van een blauwe reiger of ooievaar.

De lepelaar is onmiddellijk herkenbaar aan de aan het uiteinde spatelvormig verbrede snavel.

Na een poos bijna uit Nederland verdwenen te zijn neemt hun aantal door beschermingsmaatregelen nu weer wat toe.

Er zijn de laatste jaren ongeveer duizend broedparen per seizoen, vooral op de waddeneilanden (geen vossen), het Zwanenwater en langs de randmeren van het IJsselmeer zoals in het Naardermeer, Lepelaarsplassen, de Waverhoek, de Oostvaardersplassen en de Poolland' lepelaarspoelen ten noord-oosten van Schagen in beheer bij Staatsbosbeheer.

Nederland is het noordelijkste land in Europa waar lepelaars tot broeden komen, vooral in moerassen, rietkragen en andere slecht bereikbare plaatsen. Hun dieet bestaat uit kleine visjes, waaronder stekelbaarzen. Ze overwinteren normaal gesproken in Afrika.

In BelgiŽ is dit een zeldzame vogel. Hij wordt voornamelijk in het Zwin waargenomen.

In Spanje broedt de lepelaar overwegend van de grond in bomen en struiken.

In Nederland broedt de lepelaar op de grond in het riet. Dit biedt de vos kansen met name in droge perioden.

Index. Index.

De Groene Jonker, (Zevenhoven), juni 2009