© LR DigiPhoto 2015

Krooneend, Netta rufina                                                               

Dongen (Wilhelminakanaal), januari 2010

De krooneend (Netta rufina) is een vogel uit de familie van Anatidae (Zwanen, ganzen en eenden).

Een volwassen exemplaar is ongeveer 55 centimeter groot en is daarmee ongeveer even groot als de wilde eend. Krooneenden zijn veel gehouden siereenden.

Index.