© LR DigiPhoto 2015

Kraanvogel, Grus grus                                                                                              

Brabant, januari 2009

De (Euraziatische) kraanvogel (Grus grus) is een vogel die in nat grasland en hoogveenmoerassen te vinden is.

Deze soort wordt ook wel aangeduid met de naam "Europese kraanvogel".

De kraanvogel is een slag groter dan de ooievaar en heeft een grijs verenkleed. De achterkant van de kop is wit terwijl de keel zwart is. Ook boven op de kop bevindt zich een zwart gedeelte. Kraanvogels zijn alleseters. Wanneer ze in hun broedgebied of in hun winterverblijf zijn eten ze voornamelijk dierlijk voedsel zoals grote insecten, wormen en amfibieŽn. Wanneer ze op doortrek landen op onze velden eten ze eikels, overgebleven maÔskorrels, granen en aardappelen die op de velden zijn blijven liggen. Het broedbiotoop van de kraanvogel bestaat uit natte weilanden en moerasgebieden.

De kraanvogel broedt in het noorden en oosten van Europa.

Twee- tot driehonderd jaar terug liepen die leefgebieden door tot in Nederland.

Hij komt in de Benelux vooral als trekvogel voor wanneer hij van en naar zijn zomergebied trekt. In maart en april en van eind oktober tot in december trekken deze vogels over het oosten van Nederland en BelgiŽ. Er is een aantal plaatsen in Nederland die dienen als belangrijke tussenstops die de kraanvogels gebruiken om aan te sterken: in Oost-Brabant en Noord-Limburg, maar ook in Overijssel, en het eiland RŁgen in de Oostzee. Over het algemeen zijn dit ruime en rustige plaatsen..

Alvorens in kleine groepjes en paren door te trekken naar hun broedplaatsen verzamelen zich begin april meer dan 10.000 kraanvogels bij het Hornborgameer in Zuid-Zweden, ongeveer 150 km ten noordoosten van GŲteborg. Ze worden daar bijgevoerd met graan.

De kraanvogel kwam in het verleden in grotere getallen in Nederland voor, maar door de toenemende bebouwing en ontginning van gebieden blijven er weinig plaatsen over waar deze vogel zich prettig voelt.

Een befaamde Europese rustplaats voor kraanvogels tijdens de doortrek is het gebied rond het Lac du Der in het noorden van Frankrijk. De kraanvogel mag inmiddels weer als broedvogel in Nederland genoteerd worden. In 2001 zijn er 3 paren in het FochteloŽrveen gebleven in de broedtijd. Eťn van deze paren heeft daar begin mei een jong gekregen. In 2003 een tweede stelletje tot broeden gekomen.

Index. Index.