© LR DigiPhoto 2016

Koereiger, (Bubulcus ibis)                                                                 

Nieuwendijk, november 2010

De koereiger (Bubulcus ibis) is een kleine witte reiger-soort.

De koereiger is 45 tot 50cm groot. Het is een vrij kleine, compacte, actieve, witte reiger met een korte, vaak ingetrokken nek. Buiten de broedtijd is de vogel egaal wit, met een gele snavel en geelgrijze poten. In de broedtijd kleurt de snavel iets meer naar oranjegeel, de poten zijn dan ook lichter en er zijn oranje veren op de kruin, borst en mantel.

De vogel dankt zijn naam aan het feit dat hij vaak in groepjes het vee op de weide vergezelt. Grazend vee jaagt vaak insecten, kikkers, muizen en andere kleine dieren uit hun schuilplaats die de vogel graag eet. Zit ook vaak op de rug van grazende zoogdieren.


De documentatie over de eerste waarnemingen van koereigers in Nederland in de jaren 1960 zijn enigszins "vervuild" door waarnemingen van vogels die afkomstig zijn uit gevangenschap. Tussen 1973 en 1996 werd de vogel 84 keer waargenomen, waarvan 57 waarnemingen tussen 1980 en 1996. In 1998 vond een kleine invasie plaats met zeker 20 exemplaren; in dat jaar broedde de eerste koereigers in Nederland (op Oostvoorne).

De koereiger geldt anno 2012 als een zeldzame vogel en onregelmatige broedvogel.

Index. Index.

Obterre (Frankrijk), september 2009