© LR DigiPhoto 2015

Kluut, (Recurvirostra avosetta)                                                  

Uitkerkse polder (BelgiŽ), april 2008

De kluut (Recurvirostra avosetta) is een vogel uit de familie van kluten (Recurvirostridae).

De kluut heeft een overwegend wit verenkleed met een scherpe zwarte tekening, de opvallende omhooggebogen snavel en de lange blauwgrijze poten maken de kluut onmiskenbaar. Juvenielen hebben bruinige tekening op bovenzijde. In vlucht steken poten voorbij de staart uit. De lichaamslengte bedraagt 42 tot 45 cm en het gewicht 225 tot 400 gram.

De fuut foerageert lopend in modder en ondiep water met heen en weer zwaaiende bewegingen van de kop. Kan goed zwemmen. Broedt in kolonies, meestal op zanderige vlaktes, moerassige weilanden, opspuitterreinen, etc., meestal nabij water (ook brak en zout). Deze vogels zijn erg territoriaal ingesteld en agressief tegen indringers.

In Nederland is de kluut tijdens het broedseizoen aanwezig voornamelijk langs de watergebieden zoals het Lauwersmeer.

Deze steltloper overwintert langs de kust van de Middellandse Zee en de Atlantisch kust van Frankrijk en Portugal. Een deel van de populatie overwintert in de Westerschelde.

Kluten foerageren het liefst in water met een fijne sliblaag, daar maaien ze als het ware, met hun snavel op een kiertje open, doorheen. Zodra er een garnaaltje of iets dergelijks naar binnen zwemt, klapt de kluut haar snavel direct dicht. Op die manier foerageren ze het grootste deel van de dag. Kluten eten het liefst insecten, kreeftachtigen en wormen.

Index. Index.