© LR DigiPhoto 2015

Huiskraai, (Corvus splendens)                                                                        

Hoek van Holland, maart 2013

De huiskraai (Corvus splendens) is een vogel uit de familie kraaien (Corvidae).

De huiskraai heeft een grijs, glanzend verenkleed dat het gezicht, de kruin, hals en de bovenborst bedekt.

De huiskraai heeft geen wit in zijn verenkleed en is met 40 cm kleiner dan de Kaapse roek (Corvus capensis), groter dan de kauw (Corvus monedula).

De huiskraai is een standvogel uit AziŽ en is in andere gebieden zoals Afrika en AustraliŽ ingevoerd.

Deze soort is volledig van de mens afhankelijk.

In 1998 en 1999 heeft de soort bij Hoek van Holland met succes gebroed.

Sindsdien breidt de kolonie zich geleidelijk uit. In 2012 werden 20 tot 30 huiskraaien in Hoek van Holland en omgeving geteld. Omdat elders de huiskraai als plaag en potentieel gevaar voor de volksgezondheid wordt beschouwd, wil de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dat de vogel door afschot uit Nederland wordt verwijderd.

Hiertegen zijn de  Faunabescherming en de Partij voor de Dieren met succes in het geweer gekomen bij de rechter.

Op 14 januari 2013 besloot de rechter dat de huiskraai valt onder de regels die voor alle wilde vogels in Nederland gelden en daarom niet mag worden uitgeroeid, hoogstens mag de populatie in aantallen worden beperkt.

In een hoger beroep besloot de Raad van State echter dat de kraaien wel uitgeroeid mochten worden, omdat de dreiging te groot zou zijn.

Het levend vangen van de dieren bleek echter te lastig, het bedrijf berust met de taak heeft besloten terug te vallen op het afschieten van de dieren in het wild, met een luchtbuks. Dit tot woede van enkele bewoners.

Index. Index.

Een ondersoort is de huiskraai ssp zugmayeri (Corvus splendens zugmayeri)