© LR DigiPhoto 2017

Grasmus, (Sylvia communis)                                                                             

Huis ter Heide (de Moer), mei 2008

De grasmus (Sylvia communis) is een zangvogel uit de familie van zangers (Sylviidae).

De lichaamslengte bedraagt 14 cm. Beide partners zijn vaak zeer verschillend.

In de lente toont het mannetje zich erg opgewonden, terwijl hij van tak tot tak vliegt, zijn staart uitspreidt en de kuif opricht. Zijn zang is afwisselend met noten die de vogel haastig uitstoot, wanneer hij trillend uit een heg opvliegt en er zich dan terug in laat vallen. Deze vogels nestelen in struikgewas en heggen, vaak aan de rand van akkers of weiden, maar ook in tamelijk hoog onkruid en in braamstruiken langs sloten, wegen en spoordijken is de vogel te vinden. Het voedsel bestaat uit insecten, bessen en vruchten.Index. Index.