© LR DigiPhoto 2015

Boomklever, Sitta europaea                                              

Huis ter Heide (Leikeven), oktober 2006

De boomklever (Sitta europaea) is het enige lid van de familie boomklevers (Sittidae), orde zangvogels (Passeriformes), dat in de Benelux voorkomt.

Het is ook de enige vogelsoort die met evenveel gemak langs een boomstam omhoog klimt als omlaag.

Daarin onderscheidt hij zich van spechten, die alleen omhoog klimmen langs boomstammen.

Bovendien gebruiken spechten hun staart om op te steunen en dat doet de boomklever niet.

Ook onderscheidt de boomklever zich van de spechten doordat hij een zangvogel is.

De boomklever is een korte, dikke en actieve vogel met een krachtige puntige snavel.

Hij is vrijwel in geheel Europa een tamelijk algemene standvogel.

De opvallende en helder klinkende roep is vaak de eerste aanwijzing van zijn aanwezigheid.

In de winter is hij een geregelde bezoeker van tuinen waarin pinda’s worden aangeboden.

De lengte is circa 14 cm. De bovenzijde en bovenkop zijn blauwgrijs.

De onderzijde is isabelkleurig met roodbruine flanken.

Bij het volwassen mannetje is de achterflank scherp begrensd oranjebruin.

Dit kenmerk maakt al bij onvolwassen exemplaren geslachtsbepaling mogelijk.

Verder heeft hij een brede zwarte oogstreep met lichte wangen en keel.

Bij het volwassen vrouwtje is de achterflank minder scherp begrensd oranjebruin.

Verder identiek aan het mannetje.

Hij klimt en daalt schoksgewijs langs de boomstam, zonder op zijn staart te steunen.

Buiten de broedtijd bevindt de boomklever zich wel in gezelschap van mezen.

De vlucht is golvend en snel. De korte staart van deze gedrongen dikke vogel is in het midden zwart.

Index. Index.

Strijbeekse heide, 10 maart 2007 (excursie IVN)

Den Brand, april 2007

Kampina, november 2007

Wildenburg (Duitsland), april 2011