© LR DigiPhoto 2015

Bonte kraai,  Corvus cornix                                               

Rhodos, Trianda (Griekenland), juni 2007

De bonte kraai (Corvus cornix) is een kraaiensoort die in de Benelux als wintergast kan worden waargenomen.

De bonte kraai is zeer nauw verwant aan de zwarte kraai.

Het verenkleed is grijs of grijsbruin van kleur .

De kop, de vleugels en de staart zijn zwart. De snavel en de poten zijn geheel zwart .

Bonte kraaien kunnen in allerlei habitat's aangetroffen worden, maar houden zich vooral in het buitengebied op, waar ze zoeken naar beschikbaar voedsel op akkers, langs wegen en spoordijken en op tal van andere plaatsen.

De aantallen bonte kraaien in Nederland nemen sterk af.

Gebleken is dat bonte kraaien uit ScandinaviŽ steeds noordelijker blijven overwinteren en daardoor Nederland niet meer zo vaak bereiken als decennia geleden.

In Nederland worden overwinterende bonte kraaien vooral in de noordelijke provincies gezien.

Tegenwoordig gaat het vooral om solitaire vogels, waar voorheen groepen zwervende bonte kraaien waargenomen konden worden.

Index. Index.

Antalya (Lara Beach) Turkije,  juni 2013