© LR DigiPhoto 2015

Blauwborst, Luscinia svecica                                                   

Huis ter Heide (Leikeven) april 2007

De blauwborst (Luscinia svecica) is een zangvogel uit de familie Lijsters (Turdidae) en is zeer dicht verwant aan de Nachtegaal.

Blauwborsten zijn een stuk minder bekend dan de Roodborsten (die ook uit de familie Lijsters komen).

In Nederland en BelgiŽ komen ze dan ook minder vaak voor, al neemt hun aantal de laatste jaren sterk toe.

De roep van de blauwborst is een kort 'tek'.

De zang, vaak in baltsvlucht, is een gevarieerd, liefelijk muzikaal wijsje, vrij hoog.

De blauwborst is iets kleiner dan een mus.

De bovenzijde is bruin van kleur, de onderzijde is grijs en lichter dan de bovenzijde.

De keel en de borst van het mannetje zijn in het zomerkleed helderblauw, met daaronder een zwarte en een bruine borstband. Het vrouwtje en het mannetje in het winterkleed hebben beide een witte keel, de basis van de staart is roestrood van kleur.

Er zijn twee vormen van de blauwborst. L.s. svecica heeft een rode ster op de blauwe borst.

Deze soort komt voor in ScandinaviŽ en Rusland en is in Nederland een zeer zeldzame doortrekker.

De soort die bij ons voor komt is de L.s. Cyanecula. Deze heeft een witte ster op de blauwe borst.

Voor de leek is de blauwborst een onbekend vogeltje.

Dat komt vooral omdat het geen huis- en tuinvogel is, maar een bewoner van waterrijke gebieden waar ze in wat zompige terreintjes met een dichte vegetatie waarin wat ijle struiken voorkomen.

Op die plaatsen kan men hem als men de zang kent, ze ook zingend vinden.

Het broedgebied van onze witgesterde blauwborst reikt van Nederland en BelgiŽ in het westen tot in Midden-Europa en verder via Polen, Rusland tot in Oost-SiberiŽ.

 De soort is niet bedreigd, het gaat de laatste tijd zelfs beter dan vroeger.

Een goed beheer van natte gebieden dat zich aanpast aan de blauwborst kan ons alleen maar voor het verdwijnen behouden. Zo'n juweeltje van een vogel is het dat wel waard.

Index. Index.

Huis ter  Heide (Leikeven), april 2007


Huis ter  Heide (Leikeven), april 2011