© LR DigiPhoto 2015

Afrikaanse oehoe, Bubo Africanus                                                                                 

Zeeland, 2008

De Afrikaanse oehoe is weliswaar veel kleiner dan de Europese oehoe, maar het is toch nog een forse uil.

Het valt voor zo’n groot dier niet mee voldoende voedsel binnen te krijgen, als dat alleen uit insecten bestaat.

Grotere dieren, zoals vleermuizen, zijn dan ook veel geschikter als prooi.

De Afrikaanse oehoe komt voor in grote delen van Afrika, ten zuiden van de Sahara. Alleen in dichte oerwouden ontbreekt hij. De Afrikaanse oehoe jaagt vooral in de schemering. Overdag verschuilt hij zich.

Ze zijn niet kieskeurig. Zoogdieren, vogels, reptielen, kikkers, vleermuizen en insecten staan op hun menu. Insecten vormen vaak de hoofdmoot van hun voedsel, maar ook vrij grote vogels kunnen ze aan. Zoogdieren op de grond sporen ze op vanaf een uitkijkpost. Als een muis of rat is ontdekt, stort de uil zich omlaag om de prooi met de poten te pakken.

Index. Index.