© LR DigiPhoto 2016

Aalscholver, Phalacrocorax carbo           

Brabantse Biesbosch - Beneden Spieringpolder, februari 2007

De aalscholver (Phalacrocorax carbo), ook wel scholver, scholverd of schollevaar genoemd, is een tamelijk grote en opvallende vogel.

Aalscholvers zijn vrijwel geheel zwart, maar met een opvallende witte wang en een gele plek op de plaats van de aanhechting van de bek. De snavel is lang en voorzien van een haakvormige punt. De aalscholver heeft zwemvliezen en kan dus zwemmen. Zijn spanwijdte is maximaal een meter. Zijn voedsel is vis, zoals baars, snoekbaars en paling. De aalscholver wordt wel beschouwd als een van de oorzaken van de achteruitgang van de palingstand. Daarom is de 'waterraaf' verre van populair bij vissers. In het verleden werden aalscholvers daarom veel bejaagd en werden zij vrij zeldzaam. Tegenwoordig heeft de populatie zich weer hersteld.

De vogel broedt graag in grote kolonies en komt voor langs de kusten van West-Europa en op de Balkan. Tegenwoordig komt hij in Europa ook in het binnenland voor, bij sloten, kanalen en rivieren. De aalscholver zit vaak met uitgespreide vleugels op een paaltje bij het water. Reden hiervoor is dat de aalscholver, in tegenstelling tot andere zwemmende en duikende vogels, geen beschermende en waterafstotende vetlaag op de veren heeft en dus na iedere zwemtocht moet drogen om weer te kunnen vliegen.

Index. Index.

De Dullaart, februari 2008

De Dullaart, februari 2008

Kornse Boezem, april 2008

Zeeland (Brouwersdam), januari 2009