© LR DigiPhoto 2015

Rietvink, (Euthrix potatoria)                                               

Nationaal Park "de Groote Peel", juli 2006

De rietvink (Euthrix potatoria) is een zware, middelgrote nachtvlinder behorende tot de familie van de spinners (Lasiocampidae).

Op de voorvleugels loopt een krachtige roodbruine lijn dwars over de vleugel naar de vleugelpunt.

Daarvoor bevinden zich ongeveer in het midden twee zwartegerande lichte vlekjes.

Mannetjes zijn bruinig van kleur (in diverse gradaties mogelijk), de vrouwtjes gelig.

De mannetjes zijn echter altijd donkerder van kleur dan de vrouwtjes.

De rups is meer dan acht centimeter lang en overwintert op gras of riet in vochtig laagland.

Ze komen in heel Nederland voor in natte gebieden, zoals rivierdalen, moerassen of vochtige bosgebieden.

De mannetjes vliegen nogal beverig en slechts korte stukjes. Ze zijn lang niet zo snel als de veelvraat en de hageheld.

De vliegperiode is van juni tot en met augustus.

Rups

Index. Index.