© LR DigiPhoto 2016

Precis iphita                                                    

Gemert, augustus 2016

De Precis iphita is een somber gekleurd vlindertje en ook de oogvlekken op de vleugels zijn heel bescheiden.

In de vochtige bosrijke gebieden in zijn verspreidingsgebied is hij een veelvoorkomende vlindersoort. Hij rust veel in de schaduw, maar in erg vochtige terreinen ook in de zon.

Hij komt voor tot op een hoogte van bijna 3000 meter. Op Sri Lanka legt hij regelmatig met veel soortgenoten als een trekvlinder grote afstanden af.

Bij deze vlinder zijn mannetjes en vrouwtjes in uiterlijk gelijk.

De vrouwtjes leggen de eieren vaak op de grond of in droge takken, in de buurt van de waardplanten. De larven vinden zo snel hun weg naar de waardplant.

Index. Index.