Welkom op de website van LR DigiPhoto

Home. Materiaal. Pictures. Links.

© LR DigiPhoto 2016

Index  vlinders

Dagvlinders. Nachtvlinders.

Dagvlinders

Insecten met grote , vaak kleurrijke vleugels en antennen met duidelijke knopjes. Ze vliegen overdag en vooral ‘s zomers met zonnig weer.


De dagvlinders zijn weer onder te verdelen in:

• Blauwtjes

• Dikkopjes

• Grote pages

• Kleine pages

• Parelmoervlinders

• Vossen

• Vuurvlinders

• Weerschijnvlinders

• Witjes

• Zandoogjes

Nachtvlinders

De meeste nachtvlinders vliegen ‘s nachts of in de schemering.

Overdag vliegende soorten zijn vaak even kleurrijk als dagvlinders, antennen eindigen nooit in een knopje. Vleugels in de vlucht als bij dagvlinders, maar in rust worden ze meestal over de rug gevouwen en niet als bij dagvlinders verticaal gehouden.


De nachtvlinders zijn onderverdeeld in:

• Beervlinders en bloeddrupjes

• Diklijvige nachtvlinders

• Microvlinders

• Pijlstaarten

• Spanners

• Uilen

Vlinders in vlindertuinen.

Vlindertuinen

Een vlindertuin is een tuin die speciaal is ingericht voor het houden van vlinders. In vlindertuinen groeien planten die nectar leveren voor vlinders en waardplanten voor de rupsen. In tropische vlindertuinen worden tropische vlinders en planten gehouden. Er zijn vaak nectarplatforms omdat het moeilijk is om de nectar leverende planten voortdurend te laten bloeien. Op deze platforms zitten kuipjes met daarin een vloeistof met een samenstelling die gebaseerd is op die van nectar (bevat onder andere koolhydraten en aminozuren). Ook wordt er vaak fruit op deze platforms gelegd. In dit soort vlindertuinen zijn ook vaak poppenkasten gevestigd, waar de vlinders zich verpoppen.

De International Association of Butterfly Exhibitors and Suppliers (IABES) is een organisatie die zich richt op de internationale promotie van vlindertuinen.