LR DigiPhoto 2015

Grote beer, Arctia caja                                                                  

Udenhout, den Brand (Rietvelden) juli 2005

De grote beervlinder of grote beer (Arctia caja) is een dagactieve nachtvlinder uit de familie Arctiidae, de beertjes.

Het is een grote vlinder met een spanwijdte van 50 tot 70 millimeter.

De kleur van de bovenvleugels is bruin met witte banden.

De ondervleugels zijn rood met blauwzwarte stippen. De vlinder komt voor in een grote verscheidenheid aan biotopen en is vrij algemeen. De vlinder vliegt in n generatie per jaar van juni tot en met augustus.

De naam van de vlinder verwijst naar het uiterlijk van de rups. Die is namelijk een sterk behaard met een vacht als een beer. De rupstijd is van september tot juni. De rups van de grote beer leeft van lage planten op schraal grasland en heeft geen specieke waardplant.


Index. Index.