© LR DigiPhoto 2015

Gehakkelde aurelia, (Polygonia c-album)                                      

Den Brand (Rietvelden), juli 2005

De gehakkelde aurelia (Polygonia c-album) is een dagvlinder uit de familie Nymphalidae, de vossen, parelmoervlinders en weerschijnvlinders. De vleugel varieert in lengte tussen de 20 en 26 millimeter.

De vlinder komt in vrijwel heel Europa voor en is een bewoner van bosranden en open plekken in het bos.

De vlinders voeden zich niet alleen met nectar, maar ook met het sap van rottend fruit.

De vliegtijd is van maart tot en met oktober.

Favoriete waardplanten van de gehakkelde aurelia zijn brandnetel, hop en iep.

Ze leven in twee generaties. De eerste bezoekt in de lente, na de overwintering, graag bloeiende wilgenkatjes.

De zomergeneratie heeft een voorkeur voor nectarrijke bloemen, vaak in gezelschap van de kleine vos.

De vlinder overwintert in de strooisellaag als imago, vermomd als een dor blaadje.

Index. Index.