LR DigiPhoto 2018

Duinparelmoervlinder, (Fabriciana niobe)                                     

Breinigerberg (Duitsland), juli 2009

De duinparelmoervlinder (Argynnis niobe) is een dagvlinder uit de familie Nymphalidae, de vossen, parelmoervlinders en weerschijnvlinders.

De bovenzijde van de vleugels lijkt sterk op die van de Grote parelmoervlinder (Argynnis aglaja) en die van de Bosrandparelmoervlinder (Argynnis adippe), ze heeft op de onderzijde van de achtervleugel een rij kleine witte of zilverachtige vlekjes met bruinrode rand.

De vleugellengte bedraagt 23-30 mm. De achtervleugel heeft aan de onderzijde een gele zweem met een niet erg contrastrijke tekening.

De vlekken aan de achterrand zijn driehoekig.

De vliegtijd is van mei tot en met augustus. Het hoogtepunt valt in de periode tussen half juni en half augustus.

De vrouwtjes zetten de eitjes af op de stengels van de viooltjes. Dit ei overwintert tussen strooisel. Pas het volgend voorjaar verlaat de rups de eischaal. De verpopping vindt plaats onder in de vegetatie. Ze kent slechts n generatie per jaar.

De vlinder heeft een voorkeur voor droge schrale graslanden in de buurt van bossen, maar komt ook veel voor in droge duinvegetaties.

Het duinviooltje en het hondsviooltje zijn waardplant voor deze vlinder.

Index. Index.