© LR DigiPhoto 2015

Boswitje, (Leptidea sinapis)                                                       

Nismes (Viroinval, BelgiŽ), juli 2005

Het boswitje (Leptidea sinapis) is een kleine tere dagvlinder met een zeer dun lijfje, uit de familie Pieridae, de witjes.

Pas in 1989 is duidelijk geworden dat het verborgen boswitje, dat zeer sterk lijkt op het boswitje, een aparte soort is.

Er zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van hybriden.

Het boswitje komt in grote delen van Europa voor, waaronder Nederland en BelgiŽ. In Nederland heeft het boswitje sinds 1993 een populatie in Zuid-Limburg. In BelgiŽ komt de soort vooral voor in het zuiden. De vlinder geeft de voorkeur aan vochtige, warme graslanden bij bossen als leefgebied. De waardplant van de rupsen is vooral gewone rolklaver, met veldlathyrus en andere vlinderbloemigen als alternatieven.

De vliegtijd is van maart tot en met september. Ze komen in twee generaties voor. De soort overwintert als pop.

Index. Index.