© LR DigiPhoto 2015

Atalanta, (Vanessa atalanta)                                                       

Kampina (Boxtel), september 2004

De atalanta (Vanessa atalanta) of admiraalvlinder is een van de meest voorkomende vlinders in Nederland.


De atalanta is een opvallende trekvlinder met een spanwijdte van 5-6 centimeter.

In Nederland komen twee generaties per jaar voor. De eitjes worden een voor een op de brandnetel afgezet.

De rups is 35 tot 40 mm lang, en de kleur van exemplaren onderling varieert sterk. De grondkleur is geelachtig grijs tot zwart met op de zijkanten geelwitte vlekken. De rups vouwt de bladtoppen met spinseldraden naar elkaar toe. De pop is grijs of bruin met op de rugzijde blauwglanzende vlekken.

Men kan deze vlinder vrijwel overal tegenkomen, tot meer dan 2000 meter hoogte in de Alpen. Ze overwinteren in Zuid-Europa en trekken in het voorjaar naar het noorden. De vliegtijd in onze streken is van mei tot oktober. In het najaar trekt een deel van de aanwezige vlinders weer terug. Dit gebeurt soms op grote hoogte. De soort komt ook voor in gematigde gebieden van AziŽ en in Noord-Amerika. Ze leven vooral van nectar, maar ook wel van boomsappen en rottend fruit. De waardplant is de brandnetel. Hier kun je hun rupsen vinden.

De Atalanta is een trekvlinder. Vooral in de PyreneeŽn sneuvelen er, zowel op de heen- als op de terugweg, velen.

Index. Index.