wp9363197a.png
wp9363197a.png
wp1866caa4.png

© LR DigiPhoto 2008

Schorpioenvlieg, (Panorpidae)                                             Nismes (Viroinval, België), mei 2006

 

wpf0903a07.jpg

De schorpioenvliegen (Panorpidae) zijn een familie van insecten die behoren tot de orde Mecoptera.
Het is een interessante groep die behoort tot de oudste insectenordes die een volledige gedaanteverwisseling bezitten.
Wereldwijd zijn ongeveer 500 soorten beschreven, verdeeld over een vijftal families.

Kenmerkend voor sommige schorpioenvliegen (soorten welke behoren tot de familie van de Panorpidae) is het tangvormig orgaan dat mannetjes aan het achterlijf hebben, dat omhoog gekruld wordt gedragen en dat daarom enigszins doet denken aan de staart van een schorpioen, maar geen angel heeft en verder volkomen ongevaarlijk is. Het insect gebruikt het alleen bij de paring.

Schorpioenvliegen zijn roofinsecten en de soort Panorpa communis komt algemeen voor in Nederland en België, meestal kan hij worden gevonden op lage vegetatie op wat vochtige, beschaduwde plekken. Naast dode insecten en ander aas, worden ze aangetrokken door plantaardig voedsel.

wp4a6d5b61.png