© LR DigiPhoto 2014

Zouweboezem, Ameide


Zouweboezem is een boezemgebied bij Ameide in de Zuid-Hollandse gemeente Zederik dat tussen 1370 en 1373 werd gegraven om het overtollige water op te vangen uit de polders in de Vijfheerenlanden.

De boezem is thans een natuurgebied dat in de zomermaanden de broedplaats vormt voor diverse vogels, waaronder de snor en de bruine kiekendief. Hierdoor is het ook een zogenaamd vogelrichtlijngebied

De Zouwe is een in de veertiende eeuw gegraven boezemwater dat polderwater moest opvangen en afwateren naar de Lek en via de Merwede naar de Linge. Langs dit boezemwater liggen enkele boezemlanden met hier en daar wilgengrienden die bij hoogwater onderlopen. Naast vochtige graslandjes vinden we hier enkele rietmoerassen. Purperreiger, porseleinhoen en zwarte stern zijn kenmerkende broedvogelsoorten van het gebied. Voor de purperreiger is het gebied na de Nieuwkoopse Plassen het belangrijkste broedgebied in Nederland. De Zouweboezem is het kleinste Belangrijke Vogelgebied van Nederland.

Index. Index.

Kijkje vanuit de observatiehut over de polder Achthoven.