© LR DigiPhoto 2014

St.Pietersberg, Maastricht


De Sint Pietersberg is een heuvelplateau met een lengte van acht kilometer dat zich van noord naar zuid uitstrekt van de Nederlands-Limburgse stad Maastricht tot aan het Luikse stadje Wezet in België. Het hoogste gedeelte ligt op Nederlands grondgebied; het deel dat op Belgisch grondgebied ligt wordt het Plateau van Caestert genoemd.

De Sint Pietersberg staat bekend om zijn uitgestrekte onderaardse kalksteengroeven. Zij is ontstaan door de erosie van het omliggende gebied door de rivieren de Maas en de Jeker. Binnenin bestaat de heuvel voornamelijk uit kalksteen, afgewisseld met vuurstenen concreties. Een zand-, grind- en lösslaag dekken de kalksteen af. De bovenzijde van de Sint Pietersberg is relatief vlak en ligt op +100 m NAP. D'n Observant, een door de mens gemaakte stortberg van zand, grind en löss vormt met zijn +171 m NAP het hoogste punt. Bij steile hellingen en bijvoorbeeld in de holle wegen, dagzoomt de kalk. De gele kalk ziet er spectaculair uit. Door de aanwezigheid van kalk en mergel ontwikkelen zich fraaie kalkgraslanden aan de oppervlakte.


Beschermd natuurgebied
Voor het symbolische bedrag van één gulden kocht de vereniging Natuurmonumenten in 1992 alle terreinen die op de

Sint Pietersberg werden beheerd door de provincie Limburg. Na de overdracht ligt de verantwoordelijkheid van het beheer van de Sint Pietersberg bij de nieuwe grootgrondbezitter. Uitgezonderd enkele randgebieden, zoals ook de Ganzendries. Om het draagvlak van het publiek te verhogen, betrekt de vereniging Natuurmonumenten veel maatschappelijke organisaties bij het opstellen van beheersplannen. De Sint Pietersberg is bovengronds en ondergronds aangewezen als beschermd Habitatrichtlijngebied. Ondanks de beschermde status heeft de gemeente Maastricht in 2003 toch een deel van het ondergrondse gangenstelsel dichtgestort. Hoewel er waarschijnlijk sprake was van een economisch delict is de gemeente hier nooit op aangesproken.

Duivelsgrot


ENCI - terrein


Popemondedal


Index. Index.