© LR DigiPhoto 2014

Nationaal Park De Loonse en Drunense duinen.


Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen is ruim 3.500 hectare groot en ligt tussen Tilburg, Waalwijk en 's-Hertogenbosch. De Loonse en Drunense Duinen zijn sinds 2002 een Nationaal Park.

De Stuifzanden van de Drunense Duinen
Hier ontleent het Nationaal Park haar bekendheid aan: het levende stuifzandencomplex in het centrale gedeelte van het gebied behoort tot de meest uitgestrekte van Europa. De wind zorgt voor een steeds veranderd landschap. Hele duinen verplaatsen zich en bomen verdwijnen soms helemaal in het zand. De Boomleeuwerik en de Nachtzwaluw hebben hier hun leefgebied.

De beboste Loonse Duinen
In de bossen rond de duinen leven de planten en dieren die de zanderige grond prettig vinden, maar beschutting zoeken voor het stuifzand. De das en de vos komen hier voor. Ook vogels zoals, de Groene specht, de Zwarte specht, de Grote bonte specht en de Boomklever hebben hier hun leefgebied.


Het open landbouwgebied het Hengstven
Niet iedereen weet het, maar ook het landbouwgebied ten oosten van De Loonse en Drunense Duinen behoort tot het Nationaal Park. Dit gebied is open en wordt op ecologische wijze door Duinboeren beheerd. Er worden dus geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruikt. Ook bij de graslanden, waar de koeien grazen, wordt gelet op het fosfaatgehalte van de bodem.


Eigenaren
De grond waaruit Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen bestaat, is eigendom van verschillende eigenaren:

• Vereniging Natuurmonumenten

• Brabants Landschap

• de Duinboeren

• diverse particulieren

Index. Index.