LR DigiPhoto 2014

Kampina, Oisterwijk / Boxtel


De Kampina is een natuurgebied in de provincie Noord-Brabant, gelegen tussen Boxtel en Oisterwijk.
De Kampina is een zeer uitgestrekt heide- en bosgebied met vele vennen. Het gebied is sinds 1929 grotendeels eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten en is ruim 1200 hectare groot.
Kampina is een fraai heidelandschap omringd door bossen en doorsneden door enkele beken. Bijzonder zijn de vele blauwe bosbessen in juli en de paarse heide in augustus. Het noordelijk deel is vrij droog met veel struikheide, in tegenstelling tot het zuidelijk deel dat vochtiger is. Op Kampina groeien klokjesgentiaan en verschillende zeggesoorten. ’s Zomers vliegt de boomvalk boven het gebied, op zoek naar libellen. Ook de wulp, tureluur en roodborsttapuit komen veel in het gebied voor. Met een beetje geluk ziet u ’s zomers een levendbarende hagedis of ’ s winters de trek van kraanvogels in november en maart.

Vennen
In het noorden van dit uitgestrekte heidegebied liggen diverse vennen, die door regenwater worden aangevuld. Hierdoor zijn ze voedselarm en groeien er bijzondere planten als zonnedauw, lavendelheide, en veenbes. Aan de oostrand van de heuvel bij de Zandbergvennen bevindt zich onder de gedenksteen een urn met de stoffelijke resten van mr. dr. P.G. van Tienhoven, n van de oprichters van Natuurmonumenten.

Beerze
In het zuidoosten van Kampina stroomt de Beerze. In het stroomdal vindt u elzenbos met hop en bitterzoet, vochtige heide met gagel en beenbreek. Rondom de Beerze zijn drie natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd. In het Beerzedal, zo’n 80 tot 90 hectare groot, treedt het water ’s winters buiten de oevers. Het water dat binnen de dijken blijft is een weelde voor water- en trekvogels, zoals steltlopers, ganzen en eenden. De Beerze gaat over in de Kleine Aa en het weer meanderende Smalwater, die in het noordelijk deel van het gebied stroomt. In de omgeving heeft Natuurmonumenten grond verworven. Runderen van het runderras blonde d’ Aquitaine grazen hier. Er loopt een wandelroute door dit gebied. Ook loopt de Beerze door het 80 tot 90 hectare grote Banisveld. Hier groeit moerashertshooi en de lisdodde. Vogels als het blauwborstje, de kleine plevier en de heggemus komen hier volop voor.

KLIK HIER VOOR NATUURROUTES VAN NATUURMONUMENTEN OP KAMPINA


Index. Index.