© LR DigiPhoto 2014

Huis ter Heide, Loon op Zand


Het Landgoed "Huis ter Heide", gelegen tussen Tilburg en Loon op Zand is een natuurgebied van de Vereniging Natuurmonumenten.
Het noordelijk gedeelte bestaat overwegend uit bos, terwijl aan de zuidgrens vennen en landbouwpercelen liggen. Het is 650 hectare groot en sinds 1976 eigendom van Natuurmonumenten. Toen de vereniging het landgoed kocht werden de hoger gelegen delen gebruikt voor houtproduktie. Dennen stonden hier in kaarsrechte rijen. De lagere delen waren ontgonnen tot landbouwgrond.

VAN HOUTWINNING NAAR EEN NATUURLIJK BOS

Driekwart eeuw later zag Natuurmonumenten in dat het gebied ook belangrijke waarden had als natuurgebied. De produktie van hout is nu van minder belang. Andere aspecten van het bos kregen een betekenis: het bos als gemeenschap voor plant en dier en het bos als recreatiegebied. Nu wordt gezorgd voor grote variatie in het bos. Daarnaast worden enkele landbouwpercelen op milieuvriendelijke wijze beheerd. Er liggen nu akkers met bijvoorbeeld rogge en daartussen planten als akker-vergeet-mij-nietje, korenbloem, klaproos en windhalm. Aan de zuidzijde gebeurt iets heel spectaculairs. Hier wordt landbouwgebied onttrokken aan haar oorspronkelijke functie. De maisvelden worden afgegraven en verschraald. Er komen vennen en heide voor in de plaats. Dit natuurontwikkelingsproject heeft de naam 'Lobelia' gekregen, genoemd naar de waterlobelia, een plant die hier vroeger voorkwam, maar verdween.

Door het project wil Natuurmonumenten ondermeer dit mooie plantje hier terugkrijgen. In Plan Lobelia staat hoe Natuurmonumenten de landbouwgrond wil omvormen tot natte heide en vennen. Ten westen van het Leikeven is in 1995 grond afgegraven, waarna planten die van een voedselarme bodem houden, als klokjesgentiaan en zonnedauw, massaal zijn teruggekomen. Het voedselrijke Leikeven is schoongemaakt, waardoor amfibieŽn als vinpootsalamander en heikikker zijn teruggekomen. Rond de vennen leven wulp, dodaars, kleine karekiet en rietgors. Het naaldbos in het noorden is rond 1900 aangeplant op een heide-ontginning. Natuurmonumenten vormt het om tot een eiken- en berkenbos. Schotse hooglanders zorgen door te grazen voor open plekken waar kruiden en struiken kunnen ontkiemen. Door de aanwezigheid van oude bomen zitten in het bos veel holenbroeders, zoals gekraagde roodstaart, groene, zwarte en grote bonte specht.

Leikeven

Leikeven

Bodemven

Plakkeven

KLIK HIER VOOR NATUURROUTES VAN NATUURMONUMENTEN OP HUIS TER HEIDE


Index. Index.

Zo kan het Leikeven er in de wintermaanden ook uit zien.

Leikeven, 22-12-2007