© LR DigiPhoto 2014

De Brand, Udenhout


Aan de noordzijde wordt het begrensd door de Oude Bossche Baan (zuidgrens van de Loonsche en Drunensche Duinen), in het zuiden door de Groenstraat, en in het westen door de Houtstraat en Molenstraat in Udenhout. De makkelijkste toegang is bij het kapelletje aan de Schoorstraat in Udenhout.
Van 1200 tot 1350 werd hier een uitgestrekt veengebied afgegraven, waarna de ‘boshoeve-ontginning’ startte: lange smalle kavels tot 1,5 km lang en 150 m breed, voor de ene helft bezet met cultuurland, voor de andere helft met hakhoutbos. In de natte graslanden staan pinksterbloem en koekoeksbloem, in sloten groeien holpijp, waterviolier en dotterbloem. De bosbodem is in het voorjaar bezet met gele dovenetel, bosanemoon en kruipend zenegroen. Aan de Zandkantse Leij liggen ook zeggenmoerassen (wateraardbei, Spaanse ruiter) en een groot rietveld. De tientallen poelen maken de Brand tot het rijkste amfibieŽngebied van Brabant. Op zonbeschenen plekken in het bos vliegen nog kleine ijsvogelvlinder en grote weerschijnvlinder.

Index. Index.