LR DigiPhoto 2014

Biesbosch - Malta - Vogelkijkhut

Zicht op nieuw aangelegde plassen (aangelegd in het kader van de nieuwe natuur). Veel foeragerende watervogels.
De hut is aan de binnenkant zeer fraai beschilderd met de vogels die te vinden zijn op het water. 's Winters is de Biesbosch een ruig, onherbergzaam natuurgebied. De aarde kleurt donkerbruin, regenwolken jagen langs de lucht en stormwinden huilen door spookachtige kale wilgen. Je krijgt koude rillingen als je bedenkt dat vr 1970 juist in dit jaargetijde de grienden gehakt moesten worden. In deze periode biedt de Biesbosch rust en voedsel aan tienduizenden watervogels zoals Nonnetje,

Grote Zaagbek, Brandgans en Kolgans. Hoge waterstanden betekenen wel een probleem voor de reen, omdat hun buitendijkse leefterrein overstroomt. U ziet ze dan in groepen op de polderkaden staan. Roofvogels gebruiken de Biesbosch graag als winterverblijf. De laatste jaren overwintert de Zeearend in het gebied. Bij vorst is de Biesbosch betoverend mooi. Het licht wordt staalblauw en een oranje zon schijnt op de rietkragen, waar vastgevroren ijsschotsen bij eb in de lucht blijven zweven. Voor jagers als de IJsvogel zijn deze vorstperiodes rampzalig omdat ze geen vis kunnen vangen. Bevers hebben er geen problemen mee. Die kunnen onder het ijs door zwemmen, en overdag slapen ze lekker warm in hun burcht.

Index. Index.