wp9363197a.png
wp9363197a.png
wp1866caa4.png

© LR DigiPhoto 2008

Viervleklibel, (Libellula quadrimaculata)                                Regte heide (Goirle), juni 2006

wp280052b8.jpg

De viervlek (Libellula quadrimaculata) is een echte libel uit de familie van de korenbouten (Libellulidae) die zowel in Nederland als België vrij algemeen is.

Een middelgrote libel met een lengte variërend tussen 40-48 mm. De viervlek is de enige libel met een duidelijke zwarte vlek bovenaan in het midden van de vleugels (vier in totaal). Er is tevens een vlek op het pterostigma. De achtervleugel heeft een donkere basisvlek. Boven de donkere basisvlek is een bruinoranje vlek aanwezig die tevens op de voorvleugel aanwezig is. Het voorste deel van het achterlijf is grotendeels oranje van kleur en het achterste deel van het achterlijf is eerder zwart van kleur. Op de zijkanten van het achterlijf zitten gele vlekken.

De mannetjes onderscheiden zich van de vrouwtjes doordat ze lange, in het midden iets verdikte achterlijfsaanhangsels hebben die uiteenwijken. Bij de vrouwtjes wijken de achterlijfsaanhangsels niet uiteen, maar lopen ze uit in een spitse punt.

De biotoop zijn stilstaande wateren met een rijke vegetatie.

wp4a6d5b61.png