wp9363197a.png
wp9363197a.png
wp1866caa4.png

© LR DigiPhoto 2008

Platbuik, (Libellula depressa)                                                             Huis ter Heide, juni 2006

wp20c0d095.jpg

Vrouwtje

De platbuik (Libellula depressa) is een algemeen voorkomende echte libel uit de familie van de korenbouten (Libellulidae).

De platbuik is een pioniersoort en meestal te vinden bij kleine wateren met weinig vegetatie.

De platbuik is 39 - 48 mm lang en heeft een spanwijdte van 7 à 8 cm. Het is een gedrongen libel die door zijn brede en afgeplatte achterlijf en de opvallende basisvlekken op de vleugels goed van andere soorten, zoals de bruine korenbout, te onderscheiden is. Mannetjes zijn vaak blauw berijpt op het achterlijf; dit kan ook voorkomen bij vrouwtjes, maar wel in mindere mate. Vrouwtjes zijn vaak bruinachtig met een lichtere tot gele kleur langs de zijkanten van het achterlijf.

wpa50858e2.png