© LR DigiPhoto 2008

Houtpantserjuffer , (Lestes viridis)                                             Regte heide (Goirle), juli 2006

De houtpantserjuffer (Lestes viridis of Chalcolestes viridis) is een grote Europese pantserjuffer, algemeen in België en
Nederland. De soort komt voor aan stilstaande en langzaam stromende wateren. De naam slaat op de vreemde gewoonte
van het dier om de eieren in overhangende bomen te leggen.

 

De volwassen houtpantserjuffer (imago) is een in verhouding grote pantserjuffer, tot 4,7 cm lichaamslengte. Het achterlijf is langer en breder dan bij de andere pantserjuffers. Het lichaam is metaalgroen. Het pterostigma is zo lang als twee onderliggende cellen en wit tot lichtbruin. De mannetjes hebben in tegenstelling tot andere pantserjuffers nooit een blauwe verkleuring (berijping) op de achterlijfsegmenten. De bovenste achterlijfaanhangsels van de mannetjes zijn lang en tangvormig, de onderste kort. De aanhangsels zijn bleek van kleur. De vrouwtjes hebben een relatief kleine legboor die niet voorbij het laatste achterlijfsegment uitsteekt en die een duidelijk gezaagde onderzijde heeft.

Index.