© LR DigiPhoto 2008

Veenpluis, (Eriophorum angustifolium)                               Huis ter Heide (Leikeven), mei 2006

De veenpluis (Eriophorum angustifolium) is een wilde plant uit de cypergrassenfamilie (Cyperaceae).
De plant groeit op vochtige, zure grond, zoals heide en veen. Het vormt daar zoden met behulp van uitlopers. Opvallend is het lange, witte vruchtpluis, waaraan de naam ontleend is. De bloemen zijn erg klein en vallen daarom niet op. Ze zijn tweeslachtig en in plaats van een kelk en kroon is er een krans van borstelharen, die later uitgroeien tot lange witte haren. De bloempjes vormen aren, die van juni tot augustus in bloei staan. De bladeren zijn donkergroen. Geleidelijk worden ze bruin en tegen bloeitijd sterven de bladeren af. Als het bloeiseizoen is afgelopen tegen het eind van de zomer, ontstaan er nieuwe bladeren.
De veenpluis bevat een driehoekig nootje, dat omringd wordt door lange witte haren (de pluis).

Index.